Giới Thiệu Công Ty Eastwest-News Việt Nam

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Eastwest-News cung cấp các sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, tạo nên giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, bao gồm: môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính và phân tích. Là tổ chức trung gian tài chính, hoạt động ngân hàng đầu tư là trọng tâm xuyên suốt trong định hướng phát triển của chúng tôi.

“Uy tín – Chuyên nghiệp
Sáng tạo – Hiệu quả”

TẦM NHÌN :

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN ĐẦU TƯ EASTWEST-NEWS trở thành công ty dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam, luôn mang đến điều tốt nhất trong mọi dịch vụ và lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:

  • Môi giới giao dịch hàng hóa
  • Tư vấn đầu tư giao dịch hàng hóa
  • Bảo hiểm rủi ro cho người nông dân và doanh nghiệp

SẢN PHẨM GIAO DỊCH

Bao gồm các sản phẩm có thanh khoản cao, có khối lượng giao dịch lớn trên các sàn hàng hóa thế giới

Đối Tác Chiến Lược

Sản phẩm - Dịch vụ EastWest-News Việt Nam